AAmirali

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره AAmirali

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AAmirali

   • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و خوش اخلاق و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 11 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 الی 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و در امدن بیشتر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7+
 2. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خش اخلاق باادب مهربان کمک به مردم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶‌ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲:۰۰-۰۷:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک به مردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟ ۲بار
 3. AAmirali

  من اول ۱۲ هستم لطفا حرف نزن
 4. AAmirali

  پیش نهاد من اینه که در اخر هفته ها سر ساعت های مشخص شده پول های رایگان به همه ی بازیکنان داده شود تا فقر در سرور کمتر شود و هر سر ساعت پول ها بیشتر شود مثلا: ساعت ۱ بعد از ظهر ۲۰ k و ساعت ۲ بعد از ظهر ۴۰ k و ساعت ۳ بعد از ظهر ۶۰ k و برای اخری ساعت ۱۲ شب ۲ میلیون به بازیکنان داده شود
 5. AAmirali

  پیش نهاد من اینه که در اخر هفته ها سر ساعت های مشخص شده پول های رایگان به همه ی بازیکنان داده شود تا فقر در سرور کمتر شود و هر سر ساعت پول ها بیشتر شود مثلا: ساعت ۱ بعد از ظهر ۲۰ k و ساعت ۲ بعد از ظهر ۴۰ k و ساعت ۳ بعد از ظهر ۶۰ k و برای اخری ساعت ۱۲ شب ۲ میلیون به بازیکنان داده شود
 6. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و جدی و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 الی ۲۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 7. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرتلاش و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 15 الی 18 ساعت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ای که به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 بار
 8. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +2 بار
 9. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 15 الی 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ای که به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در امد بیشتر و جا به جا کردن مردم به هر جا که می خواهند بروند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 10. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 15 الی 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ای که به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در امد بیشتر و جا به جا کردن مردم به هر جا که می خواهند بروند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 11. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 15 الی 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ای که به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در امد بیشتر • روزانه چند بار انجمن را چکمی کنید؟ 2 بار
 12. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 15 الی 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ای که به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در امد بیشتر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 13. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +2 بار
 14. AAmirali

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 15 الی 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا الان فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ای که به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در امد بیشتر و جا به جا کردن مردم به هر جا که می خواهند بروند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار