Amir1778

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره Amir1778

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 03/24/2006

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  AmixiRo

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خونسرد صبور جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4.5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-09:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سؤال خوبیه دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 2. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خونسرد صبور جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4.5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-09:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون زیرا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 3. Amir1778

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسترسی به PC ندارم، از UCP کیک کنید ممنون - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه عالی
 4. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خونسرد صبور جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4.5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-09:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستام اینجان -- علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از بکسش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 5. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سحر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کیوت مهربان صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00-07:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 6. Amir1778

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 7. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سحر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کیوت مهربان صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00-07:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 8. Amir1778

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): از 9-5-2023 تا 24-6-2023 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل شروع متحانات
 9. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حدیث • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه کیوت مهربون ک سرش تو کار خودشه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3/4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11/6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخام شهرو بشناسم و درکل با شخصیتم مناسبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رانندگی رو دوست دارم . •روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3/4
 10. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با همه اوکیم&صبورمو خوب و بد رو تشخیص میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4/5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9AM/11PM • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکش قبلی نداشتم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تعلیم دادن رو دوست دارم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌فکشن اکییع برام نصبت ب بقیه فکشنا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3/4
 11. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با همه اوکیم&صبورمو خوب و بد رو تشخیص میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4/5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9AM/11PM • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکش قبلی نداشتم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تعلیم دادن رو دوست دارم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌فکشن اکییع برام نصبت ب بقیه فکشنا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3/4
 12. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حدیث • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون صبور خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3/4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11/6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون با شخصیت و اخلاقی ک دارم مناسب تره برام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چونمعلمی رو دوست دارم . •روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3/4
 13. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با همه اوکیم&صبورمو خوب و بد رو تشخیص میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4/5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9AM/11PM • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکش قبلی نداشتم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تعلیم دادن رو دوست دارم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌فکشن اکییع برام نصبت ب بقیه فکشنا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3/4
 14. Amir1778

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با همه اوکیم&صبورمو خوب و بد رو تشخیص میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4/5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9AM/11PM • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکش قبلی نداشتم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تعلیم دادن رو دوست دارم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌فکشن اکییع برام نصبت ب بقیه فکشنا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3/4
 15. Amir1778

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من میخوام عضو Fire & Medic Department شم, کار کنم من با همه خوش اخلاقم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 23:00 - 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه داشتن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای هم کاری و کمک و راحت بازی کردن بازیکنان. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-1 بار