IamTimsar

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  19
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

1 دنبال کننده

درباره IamTimsar

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 09/08/1981

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Oogway

آخرین بازدید کنندگان نمایه

149 بازدید کننده نمایه
 1. IamTimsar

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خستگی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 2. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳,۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص معمولا ۱۵ تا ۲۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخاسم بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5,6 بار
 3. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳,۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص معمولا ۱۵ تا ۲۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخاسم بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5,6 بار
 4. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳,۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص معمولا ۱۵ تا ۲۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخاسم بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5,6 بار
 5. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳,۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص معمولا ۱۵ تا ۲۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخاسم بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5,6 بار
 6. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳,۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص معمولا ۱۵ تا ۲۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخاسم بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5,6 بار
 7. IamTimsar

  عالی. قسمت جدیدم بساز
 8. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: - • توضیحات: ایشون بعد از دیدن شکایت من گزارش تست دادند که من مزاحمت ایجاد کردم. پیام های ارسالی من در بازی را که مزاحمت ایجاد کردم ، رفتم جلوشا گرفتم و ..‌‌ برای ادمین مربوط بفرستند • مدارک (فیلم یا عکس):
 9. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: - • توضیحات: برای @Ravin ارسال شد • مدارک (فیلم یا عکس):
 10. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی ، دارای اعتماد بنفس بالا ، شوخطبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص بیشتر از ۱۴ به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن پلیس تالا نبودم میخام بیام ببینم چطوریه و به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و بهتره نسبت به بقیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱۰
 11. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی ، دارای اعتماد بنفس بالا ، شوخطبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص بیشتر از ۱۴ به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن پلیس تالا نبودم میخام بیام ببینم چطوریه و به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و بهتره نسبت به بقیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱۰
 12. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی ، دارای اعتماد بنفس بالا ، شوخطبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص بیشتر از ۱۴ به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن پلیس تالا نبودم میخام بیام ببینم چطوریه و به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و بهتره نسبت به بقیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱۰
 13. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی ، دارای اعتماد بنفس بالا ، شوخطبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص بیشتر از ۱۴ به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن پلیس تالا نبودم میخام بیام ببینم چطوریه و به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و بهتره نسبت به بقیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱۰
 14. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی ، دارای اعتماد بنفس بالا ، شوخطبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص بیشتر از ۱۴ به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن پلیس تالا نبودم میخام بیام ببینم چطوریه و به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و بهتره نسبت به بقیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱۰
 15. IamTimsar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر انرژی ، دارای اعتماد بنفس بالا ، شوخطبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص بیشتر از ۱۴ به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن پلیس تالا نبودم میخام بیام ببینم چطوریه و به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و بهتره نسبت به بقیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱۰