Battlefury

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  63
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Battlefury

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Battlefury

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: احسان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم ساکت لوتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه ای که دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 2. Battlefury

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم ساکت لوتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ایجاد تغییر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه ای که دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 3. Battlefury

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم ساکت لوتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض کردن اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه ای که دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 4. Battlefury

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم ساکت لوتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بودم استفا دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه ای که دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 5. Battlefury

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کبیر بزرگ شاخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00- 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دیموت شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بهشون همه چیو یاد بدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اعضاش خوب یاد میگیرن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 6. Battlefury

  @MmdSdدرخواست شما برای ورود به اقیلیت قبول شد برای تست اماده باشید.
 7. Battlefury

  @error8 درخواست شما برای ورود به اقیلیت قبول شد برای تست اماده باشید.
 8. Battlefury

  @NazLi درخواست شما برای ورود به اقیلیت قبول شد برای تست اماده باشید.
 9. Battlefury

  @Scroll درخواست شما برای ورود به اقیلیت قبول شد برای تست اماده باشید.
 10. Battlefury

  @Keshish درخواست شما برای ورود به اقیلیت قبول شد برای تست اماده باشید.
 11. Battlefury

  @RoMeL درخواست مرخصی شما پذیرفته شد موفق باشید.
 12. Battlefury

  @MaShTi درخواست شما برای ورود به اقیلیت قبول شد برای تست اماده باشید
 13. Battlefury

  @hamid80 @Avril درخواست شما برای ورود به اقیلیت قبول شد برای تست اماده باشید.
 14. Battlefury

  @sobhan3 درخواست شما رد شد شما دارای تنبیه اقلیت هستید.
 15. Battlefury

  @mohammadnice @mrdalton1153 درخواست شما برای ورود به اقیلیت قبول شد برای تست اماده باشید.