AryaHoster

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  20
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره AryaHoster

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 ساعت یا بیشتر از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 صبح تا 8:00 صبح چ یک روز کامل • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 80FP شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای این که در فکشن قبلی GSF ریجکت شده بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به علت این که Rank 2 R2 بگیرم و به سلامتی به فکشن مورد علاقم HM بروم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 2. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 یا بیشتر از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 صبح تا 8:00 صبح [ یک روز کامل ] البته بعضی از روز ها • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این که همه ی فکشن ها پر بودند و گفتم کسی زیاد توی Grove Street Familly نمیاد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای این که Rank 2 یا بالا تر این Faction را بگیرم و به سلامتی به Faction E HitMan بروم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلیل 2 تا بالایی [ چون این که همه ی فکشن ها پر بودند و گفتم کسی زیاد توی Grove Street Familly نمیاد ] • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 3. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 یا بیشتر از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 صبح تا 8:00 صبح [ یک روز کامل ] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لفت دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این که فلن این فکشن اسلوت [ Slot ] داره ولی علاقه هم یک مقداری دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این که فلن این فکشن اسلوت [ Slot ] داره ولی علاقه هم یک مقداری دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 4. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 یا بیش از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 صبح تا 8:00 صبح [ تقریبا یک روز کامل ] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 5. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 یا بیشتر از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 صبح تا 8:00 صبح [ تقریبا 1 روز کامل ] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 6. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: آریا • اسم واقعی: 24 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 یا بیشتر از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مثلا 8:00 صبح تا 5:00 صبح [ تقریبا 1 روز کامل ] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 7. AryaHoster

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون به من توی ایونت فش مثبت 18 داد به خاطر این که به او درخواست کیز kiss داده بودم • شاهد ها: چون در ویسپر به من گفته بود کسی شاهد نبود. • مدرک/عکس یا فیلم:
 8. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15ساعت یا بیش از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 صبح تا 5:00 صبح [تقریبا 1 روز ] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 9. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:24 • اسم واقعی:آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟15ساعت یا بیش از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00 صبح تا 5:00 نصف شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار
 10. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 یا بیش از 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 صبح تا 5:00 نصف شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 11. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی:آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):1:00 ظهر تا 4:00 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 بار
 12. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟16 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):13:00 تا 4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 13. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 12 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):1 یا 12 ضهر تا 12 یا 1 نصف شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 14. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 ظهر تا 20 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 بار
 15. AryaHoster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):1 ظهر تا 12 یا 1 نصف شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بی دلیل • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 بار