arnold

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره arnold

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  ali_rava

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. arnold

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای اینکه برای امتحانات زمان کافی را داشته باشم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: به نظر من لیدر باید بیشتر در بازی باشد تا به فعالیت کاربر ها نظارت داشته باشد
 2. arnold

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مرتضی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم با معرفت و راست گویی هستم و بعضی مواقع هم به پلیر ها کمک میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18تا24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بسیار زیاد به این فکشن علاقه دارم و ارزو دارم در این فکشن فعالیت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم و در این فکشن کار خطایی انجام نخواهم داد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6بار
 3. arnold

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023.4.4 تا 2023.4.5 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مطالعه کردن دروس و امتحان داشتن
 4. arnold

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023.4.4 تا 2023.4.5 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟
 5. arnold

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023.4.3 تا 2023.4.4 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ داشتن زمان بیشتر برای خواندن دروس
 6. arnold

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023.3.26 تا 2023.3.27 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ داشتن زمان بیشتر برای خواندن دروس
 7. arnold

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023.2.25 تا 2023.2.26 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل حضور در مدرسه
 8. arnold

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: علی اکبر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم با معرفت و راست گویی هستم و بعضی مواقع هم به پلیر ها کمک میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18تا24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بسیار زیاد به این فکشن علاقه دارم و ارزو دارم در این فکشن فعالیت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم و در این فکشن کار خطایی انجام نخواهم داد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار
 9. arnold

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: علی اکبر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم با معرفت و راست گویی هستم و بعضی مواقع هم به پلیر ها کمک میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6تا12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بسیار زیاد به این فکشن علاقه دارم و ارزو دارم در این فکشن فعالیت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم و در این فکشن کار خطایی انجام نخواهم داد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار
 10. arnold

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: علی اکبر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم با معرفت و راست گویی هستم و بعضی مواقع هم به پلیر ها کمک میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6تا12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بسیار زیاد به این فکشن علاقه دارم و ارزو دارم در این فکشن فعالیت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم و در این فکشن کار خطایی انجام نخواهم داد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار
 11. arnold

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: علی اکبر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم با معرفتیم و اگه کسی رو ببینم نیاز به پول داشته باشه بهش میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13-16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیرا در ان فکشن کاملا ازاد نیستم و در امد کمی هم دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا به این فکشن علاقه ی زیادی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا کمتر مردم را ازار میدهم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار