Sina837333333

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  34
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Sina837333333

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Sina837333333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال , باهوش و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: باحال نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون راحته و درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 الی 2 بار
 2. Sina837333333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و باهوش و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله و درامدش زیاده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم و راجب این فکشن اطلاعات زیادی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 الی 2 بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و فعال و باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: باحال نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات زیادی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الی 2 بار
 3. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 4. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 5. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 6. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 7. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 8. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 9. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 10. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 11. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 12. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 13. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 
 14. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 15. Sina837333333

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: