SinaSmd

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  21
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

3 دنبال کننده

درباره SinaSmd

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 05/19/1993

آخرین بازدید کنندگان نمایه

551 بازدید کننده نمایه
 1. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن فعالی هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4
 2. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با شخصیت و مودب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 الی 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب و مقتدر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ عقلاقه خودم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 الی 2 بار
 3. SinaSmd

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مودب و با شخصیت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 الی 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خاصی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه خودم به این فکشن و لیدر عالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر مقتدر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 الی 2 بار
 4. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حاشیه و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 الی 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خاصی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر مقتدر و علاقه خودم به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر مناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 الی 3 بار
 5. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بدون حاشیه و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12الی 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خاصی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر مقتدر و با جذبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن را دوست دارم و احترام زیادی برای لیدر قائل هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 الی 3 بار
 6. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موادب با شخصیت و بدون حاشیه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 الی 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خاصی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب و عالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر مقتدر و عالی و عالاقه خودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار
 7. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موادب با شخصیت و بدون حاشیه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 الی 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خاصی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر و ساب لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قلبا" این فکشن را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار
 8. SinaSmd

  • عکس سايز کوچک از "اطلاعات کاربري" از طريق کنترل پنل: • سن واقعي:17 اسم واقعي:سینا • در 30 کلمه خود را توصيف کنيد: مودب با اعتماد به نفس و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازي مي کنيد؟ 7 الی 8 ساعت • در چه ساعت هايي بازي مي کنيد؟ 15 تا 22 • چرا شما فکشن قبلي را ترک کرديد: دلیل خاصی نداشت براي چه مي خواهيد به اين فکشن بياييد؟ لیدر خوب و مقتدر •چرا فکر مي کنيد که اين فکشن جاي مناسبي براي شما هست؟ به دلیل لیدر خوب و علاقه خودم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک مي کنيد؟ 3 الی 4 بار
 9. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موادب هستم و بدون حاشیه و سعی می کنم کاری را که بهم می گن انجام بدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ روزانه حداقل 8 ساعت بازی می کنم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خاصی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب و همچنین به فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن خیلی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار الی 2 بار
 10. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش قلب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از روی علاقه که دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن لیدر خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4 الی 5
 11. SinaSmd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن لیدر مناسب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4