Pazzo

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Pazzo

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Pazzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ماکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وار زن حرفه ای • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار دادن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 2. Pazzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ماکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وار زن حرفه ای • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار دادن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 3. Pazzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ماکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وار زن حرفه ای • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار دادن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 4. Pazzo

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP : - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوبه
 5. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 6. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 7. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: 1 عکس شما:
 8. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022-11-20
 9. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022-11-19
 10. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022-11-18
 11. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2020-11-17
 12. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022-11-16
 13. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022-11-15
 14. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022-11-14
 15. Pazzo

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022-11-13