BomBImAN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره BomBImAN

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  BomBimAN

آخرین بازدید کنندگان نمایه

58 بازدید کننده نمایه
 1. BomBImAN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نمیتونم به وقت به متینگ بیام من همیشه جمعه ها ساعت 17.00 جایی میرم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرش که حرف نداره خیلی لیدر خوبی درخواستمو پس میگیرم
 2. BomBImAN

 3. BomBImAN

 4. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اخلاق خوبی دارم ارومم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم و فکشن خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه مغلمی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 5. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اخلاق خوبی دارم ارومم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم و فکشن خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه مغلمی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 6. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اخلاق خوبی دارم ارومم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم و فکشن خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه مغلمی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 7. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اخلاق خوبی دارم ارومم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم و فکشن خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه مغلمی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 8. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اخلاق خوبی دارم ارومم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم و فکشن خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه مغلمی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 9. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر خوبی داره فکشن باحالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 10. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر خوبی داره فکشن باحالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 11. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر خوبی داره فکشن باحالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 12. BomBImAN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر خوبی داره فکشن باحالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ایمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 - 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر خوبی داره فکشن باحالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 13. BomBImAN

 14. BomBImAN

 15. BomBImAN