Danny

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

درباره Danny

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 06/03/2003

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Danny

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: در حال Duty بودم که با Gun به طرف ماشین شلیک کرد! • مدارک (فیلم یا عکس):
 2. Danny

  داشتم با بازیکن MF4 برای SellCarto/ میرفتم که با M4 به طرف ماشین شلیک کرد! مدرکی ندارم ولی شاهد دارم. (شاهد نیز در عکس افتاده یعنی MF4) [هر فحشی بدون دلیل نیست]
 3. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعل جدی آماده به کار و کمی مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 5 ساعت [دلیل خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی می کنم] • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر [14:00] شب [20:00] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصلا تا به حال به یه فکشنی هم نرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در آمد و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازیکن فعال جاش تو این دسته عه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار [دلیل خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم]
 4. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعل جدی آماده به کار و کمی مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 5 ساعت [دلیل خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی می کنم] • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر [14:00] شب [20:00] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصلا تا به حال به یه فکشنی هم نرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در آمد و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازیکن فعال جاش تو این دسته عه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار [دلیل خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم]
 5. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعل جدی آماده به کار و کمی مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 5 ساعت [دلیل خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی می کنم] • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر [14:00] شب [20:00] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصلا تا به حال به یه فکشنی هم نرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در آمد و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازیکن فعال جاش تو این دسته عه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار [دلیل خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم]
 6. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعل جدی آماده به کار و کمی مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 5 ساعت [دلیل خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی می کنم] • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر [14:00] شب [20:00] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصلا تا به حال به یه فکشنی هم نرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در آمد و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازیکن فعال جاش تو این دسته عه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار [دلیل خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم]
 7. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعل جدی آماده به کار و کمی مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 5 ساعت [دلیل خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی می کنم] • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر [14:00] شب [20:00] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصلا تا به حال به یه فکشنی هم نرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در آمد و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازیکن فعال جاش تو این دسته عه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار [دلیل خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم]
 8. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعل جدی آماده به کار و کمی مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 5 ساعت [دلیل خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی می کنم] • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر [14:00] شب [20:00] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصلا تا به حال به یه فکشنی هم نرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در آمد و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازیکن فعال جاش تو این دسته عه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار [دلیل خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم]
 9. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعل جدی آماده به کار و کمی مشتی [Smile] • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 5 ساعت [دلیل خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی می کنم] • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر [14:00] شب [20:00] • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی ندارم [Poker] • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام Frisk/ کنم و Wanted بدم [Smile] • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازیکن فعال جاش تو این دسته عه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار [دلیل خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم]
 10. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق جدی و گاهی اوقات مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 3 ساعت (لزوم خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی میکنم) • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 (ظهر) و 20:00 (شب) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حدود 9 ماه عه Play میدم ولی یه دونه فکشن هم نرفتم! • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جلو گیری از Rober ها و مانع رسیدن آنها به پول! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آدم فعال جاش تو دسته ویژه عه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار (لزوم خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم)
 11. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال, جدی و کمی مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 ساعت (لزوم خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی می کنم) • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر (14:00) و شب (20:00) (لزوم خاصی داشته باشه هر وقتی هستم) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن ندارم! • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی عه و میخوام اولین و آخرین فکشنم باشه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوب برای یه کاربر فعال این فکشن عه چون همیشه کار هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 الی 4 بار (لزوم خاصی داشته باشه 10 بار هم چک می کنم)
 12. Danny

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال جدی و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 ساعت (لزوم خاصی داشته باشه 10 ساعت هم بازی میکنم) • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر (2:00) و شب (8:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام به مردم Ticket بدم :-) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ یه کاربر فعال جاش تو این فکشن خوبه چون همیشه کار هس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار (لزوم خاصی داشته باشه 10 بار هم چک میکنم)
 13. Danny

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : توضیحات : با سلام خدمت همه ی کارکنان سرور ArSaCiA. من Ban شدم ولی نمیدونم چرا و تو Reson بن نوشته بود Tabligh... . به خدا هیچ تبلیغی نکردم اگر کرده باشمم خودم خبر ندارم. تنها سرگرمیم شده سرور شما. خب اونم 20 روز من نمیتونم حتی 1 روزم صبر کنم. واقعا ببخشید اصلا خودمم خبر ندارم... ! امید وارم Un Ban شم
 14. Danny

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : توضیحات : با سلام خدمت همه ی کارکنان سرور ArSaCiA. من Ban شدم ولی نمیدونم چرا و تو Reson بن نوشته بود Tabligh... . به خدا هیچ تبلیغی نکردم اگر کرده باشمم خودم خبر ندارم. تنها سرگرمیم شده سرور شما. خب اونم 20 روز من نمیتونم حتی 1 روزم صبر کنم. واقعا ببخشید اصلا خودمم خبر ندارم... ! امید وارم Un Ban شم