Mahdizopo

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  23
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

درباره Mahdizopo

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ‌خوش اخلاق خوش رفتار صبور و شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن علاقه و دوست داشتن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقمندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 2. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ‌خوش اخلاق خوش رفتار صبور و شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن علاقه و دوست داشتن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقمندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 3. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ‌خوش اخلاق خوش رفتار صبور و شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن علاقه و دوست داشتن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقمندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 4. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ‌خوش اخلاق خوش رفتار صبور و شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن علاقه و دوست داشتن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقمندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 5. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ‌خوش اخلاق خوش رفتار صبور و شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن علاقه و دوست داشتن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقمندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 6. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ‌خوش اخلاق خوش رفتار صبور و شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن علاقه و دوست داشتن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقمندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 7. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و رفتار و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00:22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست داشتن و علاقه به رانندگی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به تاکسی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۴بار
 8. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و رفتار صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعتت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به رانندگی و دوست داشتن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست داشتن رانندگی و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4بار
 9. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رفتار خوش اخلاق شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲:۰۰تا۲۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و دوست داشتن هیجان پلیسی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم به پلیس بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵بار
 10. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رفتار و صبور شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲:۰۰تا۰۰:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مهارت و دوست داشتن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به پلیس بودن ومهارت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4بار
 11. Mahdizopo

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: شاهدی ندارم آفلاین بودم • توضیحات: با سلام و احترام من نه بی احترامی و نه بی ادبی و توهین هیچ خطای نکردم من آفلاین بودم یهو رفتم تو بازی دیدم ۳روز بن شدم به چه دلیل الکی الکی میشه""الان ۳روز بن بودنم تموم شده 240دقیقه Muteکردن منو این ها چه مشگلی با شهروندان دارن؟الکی هرکاری بخوان انجام میدن • مدارک (فیلم یا عکس): آفلاین بودم بن کردن و الان زمان بن شدنم تموم شده" وارد بازی شدم 240دقیقه Muteهستم به چه دلیل؟
 12. Mahdizopo

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: شاهدی ندارم offlineبودم • توضیحات: با سلام و احترام من نه بی احترامی و نه بی ادبی و توهین هیچ خطای نکردم من offline بودم یهو رفتم تو بازی دیدم ۳روز بن شدم به چه دلیل ؟الکی الکی میشه مگه ادمین شد مردمو بن کرد من حق شهروندی دارم و از این ادمین میخوام که مدرک توهین یا هرچی دیگه منو نشون بده که من قانع شم چون من هیچ خطای نکردم از این ادمین شکایت دارم • مدارک (فیلم یا عکس): offline بودم بن کردن مدرک ندارم و از ادمین میخوام مدرک خطای که من کردم رو کنه من قانع شم!!!
 13. Mahdizopo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ تب صبور خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کسل کننده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مندی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقمندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6بار
 14. Mahdizopo

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله مطمئن هستم - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته کننده و نگرفتن حقوق - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: با شخصیت و خوش رفتار
 15. Mahdizopo

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله مطمئن هستم - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته کننده و نگرفتن حقوق - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: با شخصیت و خوش رفتار