Pixar

شخص بسیار مهم (VIP)
 • تعداد ارسال ها

  88
 • حمایت مالی

  50,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

4 دنبال کننده

درباره Pixar

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 12/27/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Pixar

آخرین بازدید کنندگان نمایه

580 بازدید کننده نمایه
 1. سلام هب، برا این هاترینگ ها هم یه ماد بیاد اوکی میشه مثلا ماد ماشینه دوج چلنجر 🥲
 2. Pixar

  ...WoW... عالیه
 3. Pixar

 4. Pixar

  🥵
 5. Pixar

  ...وقتی که تعداد ارسال میشه گرفت...
 6. Pixar

  نظرم مثبته @ArSaCiAاین همه آدم رو نمیخای خوشحال کنی؟!
 7. Pixar

  *درود* به نظر عالی میاد هر چی که شده از این فاز بی حوصلگی در میاد 🥲
 8. Pixar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش، زرنگ، کار بلد، گنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلم سر رفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باز هم علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 9. Pixar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش، زرنگ، کار بلد، گنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلم سر رفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باز هم علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 10. Pixar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش، زرنگ، کار بلد، گنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلم سر رفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باز هم علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 11. Pixar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش، زرنگ، کار بلد، گنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلم سر رفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باز هم علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 12. Pixar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش، زرنگ، کار بلد، گنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلم سر رفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باز هم علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 13. Pixar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش، زرنگ، کار بلد، گنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلم سر رفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باز هم علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 14. Pixar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش، زرنگ، کار بلد، گنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلم سر رفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باز هم علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 15. Pixar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش، زرنگ، کار بلد، گنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلم سر رفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باز هم علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار