mohamadsan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  29
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره mohamadsan

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mohamadsan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: mohamad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق کار معلم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):15:00 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوقش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ درآمدش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳بار
 2. mohamadsan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: mohamad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق کار معلم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):15:00 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوقش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ درآمدش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳بار
 3. mohamadsan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قانون پیروی میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد ۵ بار حداقل • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۵:۰۰‌ ۲۰:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من عاشق رانندگی ماشین هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوقش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ باز
 4. mohamadsan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قانون پیروی میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد ۵ بار حداقل • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۵:۰۰‌ ۲۰:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من عاشق رانندگی ماشین هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوقش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ باز
 5. mohamadsan

  سلام برا من وارد سرور نمی شوم لطفاً برسی کنید
 6. mohamadsan

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تمیز،قابل اعتماد،با نزاکت،تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷تا۹ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00_22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عضوی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق مکانیکی هستم،درآمد بالایی داره،امکانات و اسکین های خوبی داره، • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق دور دور با ماشین هستم هستم وگفتم بهتر این کار دیگه،گیرم نمیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15+
 7. mohamadsan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من علاقه به معلم دارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد حداقل ۵بار ۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۵:۰۰ ۲۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون حقوقش بهتره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم عاشق این کار معلم هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵بار
 8. mohamadsan

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حیدر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تمیز،قابل اعتماد،با نزاکت،تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷تا۹ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00_22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عضوی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای تست همیشه آماده ام،درآمد بالایی داره،امکانات و اسکین های خوبی داره، • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق تست گیری هستم وگفتم بهتر این کار دیگه،گیرم نمیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15+
 9. mohamadsan

  خراب نیست فقط جی تی ای کار نمیکنه
 10. mohamadsan

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حیدر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تمیز،قابل اعتماد،با نزاکت،تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷تا۹ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00_22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عضوی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای تست همیشه آماده ام،درآمد بالایی داره،امکانات و اسکین های خوبی داره، • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق تست گیری هستم وگفتم بهتر این کار دیگه،گیرم نمیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15+
 11. mohamadsan

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تمیز،قابل اعتماد،با نزاکت،تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷تا۹ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00_22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عضوی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق مکانیکی هستم،درآمد بالایی داره،امکانات و اسکین های خوبی داره، • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق دور دور با ماشین هستم هستم وگفتم بهتر این کار دیگه،گیرم نمیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15+
 12. mohamadsan

  امتحان کردم کار نکرد
 13. mohamadsan

  سلام چطوری به اندروید موس کیبورد وصل کنم
 14. mohamadsan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد حداقل ۵بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰الا ۱۲:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): من کار معلم دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوقش مناسبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد روزی ۳ بار
 15. mohamadsan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق ماشین هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد حداقل ۶بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۵:۰۰ ۲۰:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گفتم عاشق ماشین هستم چون تاکسی بهترین کتره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوقش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳بار