vanadiom

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره vanadiom

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. vanadiom

  hq

  حاجی دست خوش ایشالا که عملی بشه @ArSaCiA
 2. vanadiom

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خستگی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بسیار لیدر خوب و با مسعولیت
 3. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم به درد فکشنتون میخورم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخاستم بیا فکشن شما • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جای خوبیه دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 4. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلموم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جای خوبیه دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 5. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلمو • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون دسته متوسط راهیه به سوی بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جای خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 6. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فعال هستم به درد فکشن میخورم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به جنگ ها علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 7. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: علی • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فعال هستم به درد فکشن میخورم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به جنگ ها علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 8. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم به درد فکشنتون میخورم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخاستم بیا فکشن شما • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جای خوبیه دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 9. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با خلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلمو نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلمو نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ارلو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون مناسبه دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 10. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): :10-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با اخلاقم تابع قوانین هستم با اجتماع خوب رفتار میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4الی 5
 11. vanadiom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با اخلاق احترام گذار به هم اقلیت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):10 -23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکش قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فعال هستم و با مردم خوب رفتار میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کنجکاو و با ادب هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4الی5
 12. vanadiom

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی داره
 13. vanadiom

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی داره