ERFANVD

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره ERFANVD

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ERFANVD

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 07:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش عشقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جای خوبیه اسنپ دوس دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 2. ERFANVD

  سن واقعی: 20 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 تا 23 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر رفیقم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا 5
 3. ERFANVD

  سن واقعی: 19 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 تا 24 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلایلی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای باحالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر مناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 6
 4. ERFANVD

  سن واقعی: 19 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 تا 24 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلایلی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای باحالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر مناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 6
 5. ERFANVD

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/03/28 تا 2018/03/30 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بعضی مشکلات
 6. ERFANVD

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/03/14 تا 2018/03/17 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بعضی مشکلات
 7. ERFANVD

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/03/08 تا 2018/03/09 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بعضی مشکلات شاید نتونم متینگ بیام
 8. ERFANVD

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت، باحالا، علاقه مند به کارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون لیدرش بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون هیجانشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جدیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار
 9. ERFANVD

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/01/28 تا 2018/02/18 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بخاطر نداشتن اینترنت به مدت 20 روز مرخصی میخوام ولی به محض درست شدن نت میام
 10. ERFANVD

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/12/2 تا 2017/12/22 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بخاطر نداشتن اینترنت به مدت 20 روز مرخصی میخوام ولی به محض درست شدن نت میام
 11. ERFANVD

  • سن واقعی: 1 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی تو کارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن مبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راحته • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 12. ERFANVD

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت، باحالا، علاقه مند به کارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اولین فکشنم در ضمن لول تا چند روز دیگه اوکی میشه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون هیجانشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جدیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار