Mostafabayat

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره Mostafabayat

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی جی تی ای پنج رو دوست دارم امیدوارم روزی با آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بهراین شغل بیشتر علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این شغل را دوست دارم امید وارم روزی لیدر این شغل بشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من خیلی این را دوست پس حتما جای مناسبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 2. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی جی تی ای پنج رو دوست دارم امیدوارم روزی با آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بهراین شغل بیشتر علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این شغل را دوست دارم امید وارم روزی لیدر این شغل بشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من خیلی این را دوست پس حتما جای مناسبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 3. Mostafabayat

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون باید اول به سطح 2 ارتقا پیدا کنی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرشون واقعا عالی هستن
 4. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی جی تی ای پنج رو دوست دارم امیدوارم روزی با آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بهراین شغل بیشتر علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این شغل را دوست دارم امید وارم روزی لیدر این شغل بشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من خیلی این را دوست پس حتما جای مناسبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 5. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی جی تی ای پنج رو دوست دارم امیدوارم روزی با آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بهراین شغل بیشتر علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این شغل را دوست دارم امید وارم روزی لیدر این شغل بشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من خیلی این را دوست پس حتما جای مناسبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 6. Mostafabayat

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون باید اول به سطح 2 ارتقا پیدا کنی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرشون واقعا عالی هستن
 7. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی جی تی ای پنج رو دوست دارم امیدوارم روزی با آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بهراین شغل بیشتر علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این شغل را دوست دارم امید وارم روزی لیدر این شغل بشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من خیلی این را دوست پس حتما جای مناسبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 8. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی جی تی ای پنج رو دوست دارم امیدوارم روزی با آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بهراین شغل بیشتر علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این شغل را دوست دارم امید وارم روزی لیدر این شغل بشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من خیلی این را دوست پس حتما جای مناسبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 9. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی جی تی ای پنج رو دوست دارم امیدوارم روزی با آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بهراین شغل بیشتر علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این شغل را دوست دارم امید وارم روزی لیدر این شغل بشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من خیلی این را دوست پس حتما جای مناسبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 10. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی جی تی ای پنج رو دوست دارم امیدوارم روزی با آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بهراین شغل بیشتر علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این شغل را دوست دارم امید وارم روزی لیدر این شغل بشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من خیلی این را دوست پس حتما جای مناسبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 11. Mostafabayat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من خیلی علاقه به جی تی ای 5 دارم امیدوارم بتونم با سایت آرساکیا همکاری کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00- 14:00-15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست دارم به شغل های والا تر دست پیدا کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی دوست دارم معلم باشم در این بازی چون از نظر خودم میتونم معلم باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش خیلی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار