MrrH0ssein

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره MrrH0ssein

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 05/25/1955

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Falseboy

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MrrH0ssein

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 6 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): صبح ساعت 8 تا 10 ظهر ساعت 2 تا 6 شب ساعت 11 تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم از فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ امیدوارم که باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 2. MrrH0ssein

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 6 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): صبح ساعت 8 تا 10 ظهر ساعت 2 تا 6 شب ساعت 11 تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم از فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ امیدوارم که باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 3. MrrH0ssein

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022/6/2
 4. MrrH0ssein

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022/6/1
 5. MrrH0ssein

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 2022/31/5
 6. MrrH0ssein

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله کاملا مطمئن هستم - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخواهم به دسته متوسط بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی و تاکسی یکی از بهترین شغل هاست ولی اگر درامد ان بیشتر باشد خیلی بهتر میشود
 7. MrrH0ssein

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:2022/5/30
 8. MrrH0ssein

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 9. MrrH0ssein

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 10. MrrH0ssein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت . مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت شایدم 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیستش • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:این اولین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به نطر باحاله اینجا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با بقیه میتونم راحت ارتباط داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 11. MrrH0ssein

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متققیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:r2 گرفتم رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ انشالا که هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6
 12. MrrH0ssein

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2022/5/14 تا 2022/6/20 2022/5/20 تا 2022/6/10 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟عدم دست رسی به سیستم
 13. MrrH0ssein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پلیر شوخ و فان پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت تقریبا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فعالیت کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با توکل بر خدا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 14. MrrH0ssein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پلیر شوخ و فان پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت تقریبا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فعالیت کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با توکل بر خدا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 15. MrrH0ssein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پلیر شوخ و فان پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت تقریبا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فعالیت کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با توکل بر خدا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5