MersadN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره MersadN

 • درجه
  عضو
 1. MersadN

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مرصاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع - جدی-وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (15:00-21:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ وقتی به یک کاری علاقه داری آن را به درستی انجام می دی. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 2. MersadN

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):18/7/2017 - 25/7/2017 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل عوض کردن اینترنت
 3. MersadN

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مرصاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - والا پایدار به فکشن - رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 7 - 8 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: - • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): والا فقط به خاطر اینکه لیدرش ادم باحالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یک سری گفتن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2- 3
 4. MersadN

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مرصاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - والا پایدار به فکشن - رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 7 - 8 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: - • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): والا فقط به خاطر اینکه لیدرش رفیقمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2- 3
 5. MersadN

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مرصاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - والا پایدار به فکشن - رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 7 - 8 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: - • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): والا فقط به خاطر اینکه لیدرش رفیقمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2- 3
 6. MersadN

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مرصاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق . جدی . گاهی هم شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1تا۶ ۸تا ۱۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون لیدرش داشت عوض میشد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): والا دوست داشتم تو فکشن تی کی باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ والا میخواستم تو یک فکشن باشم.. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 - 3
 7. MersadN

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 7 - 8 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: - • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): والا فقط فقط برای اینکه تو دسته متوسط باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2- 3
 8. MersadN

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مرصاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - والا پایدار به فکشن - رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 7 - 8 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: - • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): والا فقط فقط برای اینکه تو دسته متوسط باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2- 3
 9. MersadN

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 7 - 8 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: - • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): والا فقط فقط برای اینکه تو دسته متوسط باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2- 3
 10. MersadN

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مرصاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - والا پایدار به فکشن - رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 7 - 8 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: - • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): والا فقط به خاطر اینکه لیدرش رفیقمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2- 3