pitter

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره pitter

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمدحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس_ سیاست مدار _ جدی _ با ادب _ با تجربه _ کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 تا 3:30 شاید هم بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: این فکشن اولین فکشن من است • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا خدمت به هم نوع را وظیفه خود میدانم و به این شغل علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا به آن علاقه دارم و میدانم که در آن موفق خواهم بود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 2. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس_ سیاست مدار _ جدی _ با ادب _ با تجربه _ کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 3:30 شاید هم بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کاری برایم پیش امد و نتوانتم در فکشن بمانم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دفعه قبلی هم در همین فکشن بودم و تجربه ی این فکشن را دارم و از یدک کش بودن خوشم می آید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا تجربه اش را داشتم و در آن موفق بودم و به این فکشن علاقه خاصی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 3. pitter

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 4. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمدحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس_ سیاست مدار _ جدی _ با ادب _ با تجربه _ کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:15 تا 3:30 شاید هم بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: این فکشن اولین فکشن من است • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خدمت به هم نوع را وظیفه میدانم. رانندگی را دوست دارم و از تاکسی بودن خوشم می آید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی ام خیلی خوب است و به این فکشن علاقه خاصی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 5. pitter

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 6. pitter

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 7. pitter

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 8. pitter

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 9. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس_ سیاست مدار _ جدی _ با ادب _ با تجربه _ کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 تا 3:30 شاید هم بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کاری برایم پیش امد و نتوانستم در فکشن بمانم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا خدمت به هم نوع را وظیفه خود میدانم و به تاکسی بودن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا با اکانتی دیگر هم در این فکشن بوده ام و در آن موفق بودم اما بعد اکانتم را از دست دادم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 10. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس_ سیاست مدار _ جدی _ با ادب _ با تجربه _ کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 تا 3:30 شاید هم بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کاری برایم پیش امد و نتوانستم در فکشن بمانم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا خدمت به هم نوع را وظیفه خود میدانم و به خبرنگار بودن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا با اکانتی دیگر هم در این فکشن بوده ام و در آن موفق بودم اما بعد اکانتم را از دست دادم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 11. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس_ سیاست مدار _ جدی _ با ادب _ با تجربه _ کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 تا 3:30 شاید هم بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کاری برایم پیش امد و نتوانتم در فکشن بمانم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دفعه قبلی هم در همین فکشن بودم و تجربه ی این فکشن را دارم و از یدک کش بودن خوشم می آید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا تجربه اش را داشتم و در آن موفق بودم و به این فکشن علاقه خاصی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 12. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس_ سیاست مدار _ جدی _ با ادب _ با تجربه _ کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 تا 3:30 شاید هم بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کاری برایم پیش امد و نتوانتم در فکشن بمانم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دفعه قبلی هم در همین فکشن بودم و تجربه ی این فکشن را دارم و از یدک کش بودن خوشم می آید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا تجربه اش را داشتم و در آن موفق بودم و به این فکشن علاقه خاصی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 13. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس _ فعال _ سیاست مدار _جدی _ مسئولیت پذیر _ موقع شناس _ صبور _ کوشا _ پرکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2:30 تا 3:00 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 _ الی 3:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قرار بود برای مدت طولانی به سفر برویم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مندی به خبرنگار بودن و اینکه کمک به همنوع رو وظیفه ی خودم میدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تحقیق کردم و متوجه شدم که این فکشن برای من مناسب تر است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 الی 8 بار
 14. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشتیپ_با اخلاق_رانندگی عالی_با ادب_سیاست مدار-پرو گیمر_صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای خدمت به شهر و کسب درامد و شغل داشتن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به مکانیک بودن و خدمت به مردم و کمک به انها علاقه مند هستم و دوست دارم شغلی در شهر داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 15. pitter

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشتیپ_با اخلاق_رانندگی عالی_با ادب_سیاست مدار-پرو گیمر_صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای خدمت به شهر و کسب درامد و شغل داشتن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به مکانیک بودن و خدمت به مردم و کمک به انها علاقه مند هستم و دوست دارم شغلی در شهر داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5