QysgsAlireza

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  21
 • حمایت مالی

  2,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره QysgsAlireza

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. QysgsAlireza

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینطوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوبه
 2. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: رونیکا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم این فکشن رو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با فضای فکشن آشنا هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱۰ الی ۱۵ بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم این فکشن رو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با فضای فکشن آشنا هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱۰ الی ۱۵ بار
 3. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:۲۰ • اسم واقعی: رنیکا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟۱۲ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟این فکشن دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ الی ۱۰ بار
 4. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟۱۲ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟این فکشن دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ الی ۱۰ بار
 5. QysgsAlireza

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی بود
 6. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: رنیکا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به فکشن دیگه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟با فضای فکشن آشنا هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟متغیر
 7. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱۰ بار
 8. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 الی 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع ایجاد کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک ۲ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و بچه های باحالی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱۰ بار
 9. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال، خوش اخلاق،با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳ تا ۱۶، ۲۱ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به دسته بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک ۲ و رفتن به دسته بالاتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و بچه های خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ الی ۶ بار
 10. QysgsAlireza

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال، خوش اخلاق،با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳ تا ۱۶، ۲۱ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به دسته بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک ۲ و رفتن به دسته بالاتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و بچه های خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ الی ۶ بار
 11. QysgsAlireza

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: فحاشی شدت بالا • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 12. QysgsAlireza

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال، خوش اخلاق،با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳ تا ۱۶، ۲۱ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به دسته بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک ۲ و رفتن به دسته بالاتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و بچه های خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ الی ۶ بار
 13. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال مهربون خون گرم با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 17, 21 تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه، گرفتن رنک ۲ و رفتن به دسته بالاتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بچه ها و لیدر خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۸ الی ۱۰ بار
 14. QysgsAlireza

  من ک یک جا وایساده بودم تو از بالا دنده عقب گرفتی کشیدی زیر من
 15. QysgsAlireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال مهربون خون گرم با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 17, 21 تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه، گرفتن رنک ۲ و رفتن به دسته بالاتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بچه ها و لیدر خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۸ الی ۱۰ بار نقل قول