alijabaleh2021

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  26
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره alijabaleh2021

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 07/04/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  BIG.DARK

آخرین بازدید کنندگان نمایه

252 بازدید کننده نمایه
 1. alijabaleh2021

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ سیستمم سوخت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین اقلیت و بهترین لیدر
 2. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی:محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا با افکار من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3بار «. :)۸(: .»
 3. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • سناسم واقعی: محمد جواد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان قانون مدار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ( 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل اینکه 3 روز مشکل برام پیش اومد نتونستم انلاین شمfp80گرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با رفتار من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا 3 بار
 4. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: محمد جواد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان قانون مدار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ( 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل اینکه 3 روز مشکل برام پیش اومد نتونستم انلاین شمfp80گرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با رفتار من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا 3 بار
 5. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون با ویژهگی های من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3 بار _____________________________________________________________________________________________________________________________________ +++++++++++++++++++++_ALI_++++++++++++++++++++++
 6. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون با ویژهگی های من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3 بار
 7. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون با ویژهگی های من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3 بار
 8. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حقوق پایین • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اخلاق و رفتار من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 باز
 9. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب بخشنده • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حقوق پایین • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن حقوق خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا3 بار
 10. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00ظهر تا10:00شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به پزشکی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدانم به خوبی از ان استفاده میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا 3 بار
 11. alijabaleh2021

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12شب تا شیش صبح یا 6 غروب تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوقش پایین بود خدایی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوقش خوبه دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با ویژه گی های من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 12. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12شب تا شیش صبح یا 6 غروب تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوقش پایین بود خدایی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوقش خوبه دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با ویژه گی های من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 13. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 شب تا 6 صبح یا 12 ظهر تا 6 غروب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حقوق کمی داشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق بالا و علا قه بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جون با ویژه گی های من سازگاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3بار
 14. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):10 شب تا 6 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حقوق کمی داشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه دارم به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با عقاید من ساز گاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا 3 بار
 15. alijabaleh2021

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: جواد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4 قروب تا 9شب یا 12 شب تا 6 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی این فکشن را دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با ویژه گی های من ساز گاری دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار