MRThuG

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره MRThuG

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هرکی مثل خودش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ میانگین 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم علاقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): توانایی پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 2. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هرکی مثل خودش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ میانگین 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم علاقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): توانایی پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 3. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هرکی مثل خودش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ میانگین 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم علاقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): توانایی پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 4. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هرکی مثل خودش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ میانگین 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم علاقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): توانایی پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 5. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 00:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بن. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربش رو دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 3
 6. MRThuG

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سر به زیر و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6الی 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بخاطر مشغله • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):با اقلیت ملایم میونه خوبی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمنم چون دوسش دارم کلا خاصه جا پیشرفت داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 7. MRThuG

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سر به زیر و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6الی 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13:00-22:00) : 16:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخاطر مشغله • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی ا این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمنم چون دوسش دارم کلا خاصه جا پیشرفت داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 8. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: طرفدار بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7:00- 25:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میشه تو بازی باهاش پیشرفت کرد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 9. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: طرفدار بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7:00- 25:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میشه تو بازی باهاش پیشرفت کرد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 10. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: طرفدار بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7:00- 25:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میشه تو بازی باهاش پیشرفت کرد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 11. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: طرفدار بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7:00- 25:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میشه تو بازی باهاش پیشرفت کرد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 12. MRThuG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: طرفدار بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7:00- 25:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میشه تو بازی باهاش پیشرفت کرد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار