Yasinsh

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  28
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره Yasinsh

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Yasinsh

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ کاملا! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ Fp پاک کنم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم.
 2. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1تا6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00- 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخواطر لیدر خوبش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ شاید حوصلم سر نره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا2بار
 3. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باتجربه و بانمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقیقتا پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تعریفشو شنیدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الی2
 4. Yasinsh

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ مطمئنه مطمئنم - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخواهم به اقلیت دیگری بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب
 5. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بانمک باجنبه و جنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۲الی ۶ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام R2 دسته ملایم را بگیرم و به دسته متوسط بروم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخواطر لیدر خوبش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱الی ۲بار
 6. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قوانین را رعایت میکنم. باجنبه و کمی شوخ طبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی۶ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه R2 دسته ملایم را بگیرم و به دسته متوسط بروم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدره خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱الی۲ بار
 7. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تقریبا گانر ، طنز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چونR2رو گرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه دسته متوسط بهترین فکشنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مناسبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲،۳
 8. Yasinsh

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ Fwدارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدره خوبی داره
 9. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سرگرمی و گرفتن R2 دسته ملایم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه مناسب است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4
 10. Yasinsh

  بنازم زئوس
 11. Yasinsh

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2022/4/21 تا 2022/4/22 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمیتوانم در وار شرکت کنم
 12. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال عجول مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقامم اینجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مناسب است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 13. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تقریبا گانر زرنگ بانمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4.5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن قبلی را ترک کردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونی چَرا؟ چون خورشید پشتش به ماست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2
 14. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: زرنگ بانمک تقریبا گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن قبلی را ترک کردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خورشید پشتش به ماست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 15. Yasinsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: زرنگ تقریبا گانر بانمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4.5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن قبلی را ترک کردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خورشید پشتش به ماست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2.3