darkbat

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  36
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره darkbat

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 08/09/1985

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  MeshcuT

آخرین بازدید کنندگان نمایه

200 بازدید کننده نمایه
 1. darkbat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ماهد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال ، با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 12 ساعت بسته به تایم ازادم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و تجربه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه ی زیاد و آشنایی با قوانین و ... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار حداقل
 2. darkbat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و خش اخلاق و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 تا 6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +6
 3. darkbat

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 30 کلمه زیاده • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رنک 2 شدن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 4. darkbat

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: کیان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام - با معرفت - مهربون و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: Fp80 • برای چه می خواهید به این بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اصلا فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. darkbat

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: آرش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام - با معرفت - شوخ طبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲۰ الی ۳۰ بار
 6. darkbat

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ کاملا - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون دوست دارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: .....
 7. darkbat

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حاشیه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واسه دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حال میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 8. darkbat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هوش فعال سحرخیز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: پشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دسته متوسط بودنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 9. darkbat

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حاشیه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واسه دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حال میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 10. darkbat

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: •سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فاز به فاز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 2 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم تایم برای بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینطوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من اصلا فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 11. darkbat

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خونسرد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ کم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): صبح ظهر شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 12. darkbat

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینطور - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: .....
 13. darkbat

 14. darkbat

 15. darkbat