CriTiCaL

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  18
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره CriTiCaL

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 اسم واقعی: محسن در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشتی روزانه چقدر بازی می کنید؟ هرچقدر دوستام باشن فوقش 5 ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ بستگی داره به کارام معمولن ظهر ها چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون دوست داشتم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون داخل این فکشن مهارت دارم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ فوقش روزی 2 بار
 2. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هرچقدر پلیر ها بیشتر پا بدن • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این فکشن ، فکشن بهتری هست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون داخل این کار ماهر هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ فوقش 2 بار
 3. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستام داخل‌ این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1یا2 یاز
 4. CriTiCaL

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون دوست دارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید؟ لیدر خوبی بود (^_-)
 5. CriTiCaL

  میتونه ولی باید اول خود مجرم یه anim بزنه بعد دستبند زده شه باید اینجوری باشع که وقتی پلیس بیاد مستقیم بیاد دستبند رو بزنه و ما فریز میشیم و تحت فرمان اون در بیایم اینطوری بهتره
 6. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستام داخل‌ این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1یا2 یاز
 7. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانز مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانریم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا 3
 8. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر با اخلاق مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا 3
 9. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر با اخلاق مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا 3 • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر با اخلاق مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا 3
 10. CriTiCaL

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون دوست دارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: leader خوبیست و امید وارم پیشرفت کنه
 11. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر با اخلاق مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا 3
 12. CriTiCaL

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر و گانر و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر مشتی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1یا2 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر و گانر و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر مشتی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1یا2
 13. CriTiCaL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خلاق با اعتماد به نفس عاشق گیم و گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مثلا از 12ظهر تا 6 یا از 6تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون داخل گانری ماهرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1یا 2بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خلاق با اعتماد به نفس عاشق گیم و گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مثلا از 12ظهر تا 6 یا از 6تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون داخل گانری ماهرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1یا 2بار