nsforever

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  19
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره nsforever

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 07/07/1999

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  hiterm

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. nsforever

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر و ساب لیدر خوبی داره
 2. nsforever

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرکار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2.3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حس میکنم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1.2 بار
 3. nsforever

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رو و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2.3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با درامد و پر کار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1.2 بار
 4. nsforever

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رو و پرکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2.3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فعال و پرکار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1.2 بار
 5. nsforever

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پرکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2.3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1.2 بار
 6. nsforever

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و عالی در انجام وظایف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 7. nsforever

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و پر کار و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کم کار بودن فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و مدل کاری فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پرکار بودن و فعالیت بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1_2 بار
 8. nsforever

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای پیوستن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر های خوبی داشت ولی کمی فکشن کم کاریه
 9. nsforever

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2022/3/17 تا 2022/3/19 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن اینترنت
 10. nsforever

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و خوشرو و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامد بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرای خوب و اعضای فعال • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 11. nsforever

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رو فعال و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پرکار بودن و درامد بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و کارکنان خوب و فعال و رقابتی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1.2 بار
 12. nsforever

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پرکار و همیشه خوش رو با بازیکنان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای لیدرای خوب و درامد بالا فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همیشه پرکار و فعال بوده و بدون هیچ مشکل • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار