sina9533

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  76
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره sina9533

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. sina9533

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون رفیق باز خانواده دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه اکثرا شبا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: از دسته متوسط خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کلا دوس دارم این دسته رو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 2. sina9533

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون رفیق باز خانواده دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه اکثرا شبا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: از دسته متوسط خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کلا دوس دارم این دسته رو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 3. sina9533

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون رفیق باز خانواده دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه اکثرا شبا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: از دسته متوسط خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کلا دوس دارم این دسته رو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 4. sina9533

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: بنده وانتد کشتن شهروند داشتم وانتد 1 بودم ایشون بار سوم ک به من /mt دادن میخواستم g کنم بدون دادن وانتد دیگه ای منو کیل کردن • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 5. sina9533

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 بار
 6. sina9533

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون بی دلیل لایسنس درایو منو گرفتن • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 7. sina9533

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 4:000 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): متوسطو دوست دارم کلا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همع چیشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. sina9533

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 4:000 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): متوسطو دوست دارم کلا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همع چیشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 9. sina9533

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 4:000 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): متوسطو دوست دارم کلا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همع چیشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 10. sina9533

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 4:000 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): متوسطو دوست دارم کلا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همع چیشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 11. sina9533

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 4:000 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): متوسطو دوست دارم کلا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همع چیشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 12. sina9533

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 4:000 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): متوسطو دوست دارم کلا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همع چیشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 13. sina9533

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: یوسف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون جدی پاکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مدتیه گیم نیومدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بلدم و دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 14. sina9533

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: یوسف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون جدی پاکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مدتیه گیم نیومدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بلدم و دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 15. sina9533

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: یوسف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون جدی پاکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مدتیه گیم نیومدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بلدم و دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار