Mrsmp

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  25
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Mrsmp

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Mrsmp

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15سال • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باادب با اخلاق تیز و سری • روزانه چقدر بازی می کنید؟3تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون میخواستم به دسته‌ متوسط برم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی باحاله و من دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا5بار
 2. Mrsmp

  عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل-__- • توضیحات: ایشون باید از من اول تست می‌گرفت ولی از نفر 3با4 تست گرفتن ولی هنوز 3روز میگذره از من که توی اولویت بندی نفر اول هستم تست نگرفته است • مدارک (فیلم یا عکس): من amirgang شکایتم را پس میگیرم ممنون
 3. Mrsmp

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15سال • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب بامعرفت تیز پرکار و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟2تا4ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13:00_15:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم بیا دسته‌ی متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عشق به این فکشن من خیلی این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا5بار
 4. Mrsmp

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باادب تیز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ب ای آمدن به دسته‌ی متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجان زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا6 بار
 5. Mrsmp

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باادب تیز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ب ای آمدن به دسته‌ی متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجان زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا6 بار
 6. Mrsmp

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باادب تیز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ب ای آمدن به دسته‌ی متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجان زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا6 بار
 7. Mrsmp

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باادب تیز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ب ای آمدن به دسته‌ی متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجان زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا6 بار
 8. Mrsmp

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باادب تیز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ب ای آمدن به دسته‌ی متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجان زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا6 بار
 9. Mrsmp

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باادب تیز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ب ای آمدن به دسته‌ی متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجان زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا6 بار
 10. Mrsmp

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: - __ - • توضیحات:ایشان من ماشینشان را کارجک کردم و ایشان crashed/از این cmdاستافاده کردن و از بازی خارج شن عکس هم هست • مدارک (فیلم عکس):
 11. Mrsmp

  عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات:ایشان زمانی که من ماشینشان را کارجک کردم این فحاشی رو بهم گفت عکس هم است • مدارک (فیلم یا عکس):
 12. Mrsmp

  عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: ایشون زمانی که من کارجک کردم و ایشون q/ کردن Non-rp • مدارک (فیلم یا عکس):
 13. Mrsmp

  عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: (ایشون باسرعت زیا درشهر درحال رانندگی است و لاین مخالف میرود) • شاهد ها: == • مدرک/عکس یا فیلم: