Amirspor

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Amirspor

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Amirspor

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم و شوخ سرم تو کاره خودمه به کسی کار ندارم و بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ از شب 3 تا 7 صوبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ برای کسب درامد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جون دوست دارم این فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 2. Amirspor

  • سن واقعی:15 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ادم خوبی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟8یا9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اینجارو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4یا5
 3. Amirspor

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربون با ادب و عجول • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟12شب تا 4شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از بیکاری بهتره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست ؟برای درامد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3بار
 4. Amirspor

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربون با ادب و عجول نامرد نیستم • روزانه چقدر بازی می کنید:3یا4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟2تا6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از بیکاری بهتره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست ؟برای کسبه درامد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 5. Amirspor

  سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم و شوخ سرم تو کاره خودمه به کسی کار ندارم و بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ از شب 3 تا 7 صوبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ برای کسب درامد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جون دوست دارم این فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 6. Amirspor

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربون با ادب و عجول • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟12شب تا 4شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از بیکاری بهتره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست ؟برای درامد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3بار
 7. Amirspor

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام- خوشحال و سرم تو کار خودمه , با مرام و درستکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این که بیام به دسته متوسطه و علاقه به گانری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جایه خوبیه و لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه و فکر کنم بهتر فعالیت کنم اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 تا 6 بار
 8. Amirspor

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیررضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:باحال - درستکار - راستگو - کمک کننده - خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: 18:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نیازمند پول هستم و این فکشنو دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله و فکر میکنم بتونم خوب فعالیت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار