Thundermmd2

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  23
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Thundermmd2

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 01/19/2008

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  MmdTAK

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Thundermmd2

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ امتحانات - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب
 2. Thundermmd2

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نامشخص • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:R2 • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): R2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 3. Thundermmd2

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ r2 - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی
 4. Thundermmd2

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: هوا خوبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ میگذرونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):متغییر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:R2 • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +2
 5. Thundermmd2

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق سمپ و ارساکیا و بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: R2 • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق این فکشن و لیدر عزیزش هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن سرگرم کننده ای هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار
 6. Thundermmd2

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ R2 گرفتم و دیگه خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید لیدرش عالیه همینطوری ادامه بده
 7. Thundermmd2

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۳ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق خوش قلب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۲الی۸ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲:۰۰ ۱۸:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بن اشتباه شده بودم و بخاطر بن بودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 8. Thundermmd2

  2022/3/1 - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 9. Thundermmd2

  2022/2/28 - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 10. Thundermmd2

  2022/2/27 - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 11. Thundermmd2

  2022/2/26 عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 12. Thundermmd2

  2022/2/22 - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 13. Thundermmd2

  2022/21/2 - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 14. Thundermmd2

  2022/20/2 - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 15. Thundermmd2

  2022/02/19 - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: