fazel007

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره fazel007

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 03/29/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  fazel86

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. fazel007

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پایبند به قوانین سرور هستم و ادم کاری هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستش دارم و پر درامده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون صبور و علاقه مندم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 2. fazel007

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پایبند به قوانین سرور هستم و ادم کاری هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستش دارم و پر درامده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون صبور و علاقه مندم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 3. fazel007

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پایبند به قوانین سرور هستم و ادم کاری هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستش دارم و پر درامده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون صبور و علاقه مندم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 4. fazel007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پایبند به قوانین سرور هستم ادم کاری هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستش دارم و پر درامده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون صبور و علاقه مندم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 5. fazel007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پایبند به قوانین سرور هستم ادم کاری هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستش دارم و پر درامده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون صبور و علاقه مندم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 6. fazel007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پایبند به قوانین سرور هستم ادم کاری هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستش دارم و مپ رو بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راننده خوبی ام (البته تعریف از خود نباشه) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 7. fazel007

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: راننده ماهری هستم عاشق رانندگی هستم و در کل زیاد بازی میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید : fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به قوانینش پایبندم و شرایطش رو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راننده ماهری هستم و مپ رو کامل بلدم و عاشق رانندگی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۴ بار
 8. fazel007

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: راننده ماهری هستم عاشق بازی های انلاین و سمپ هستم و در کل زیاد بازی میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید : fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به قوانینش پایبندم و شرایطش رو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راننده ماهری هستم و مپ رو کامل بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ تا ۳ بار
 9. fazel007

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق با معرفت گیمر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم اسونه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون شرایطش رو دارم و به قوانینش پایبندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۴ بار
 10. fazel007

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: راننده ماهری هستم عاشق بازی های انلاین و سمپ هستم و در کل زیاد بازی میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00-6.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون راندده ماهری هستم و شرایطش رو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به قوانینش پایبندم و مپ را بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ تا ۳ بار
 11. fazel007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق با معرفت گیمر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم پولش زیاده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون شرایطش رو دارم و به قوانینش پایبندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۴ بار
 12. fazel007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمدفاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من کسی هستم که طبق قوانین بازی عمل میکنم و هیچ دردسری درست نمیکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت حداقل • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ۸ تا ۱۲ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ چون این شغل رو دوست دارم (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قرار است طبق قوانینش عمل کنم و این کار را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل روزی دو بار
 13. fazel007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمدفاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من کسی هستم که طبق قوانین بازی عمل میکنم و هیچ دردسری درست نمیکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت حداقل • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ۸ تا ۱۲ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ چون این شغل رو دوست دارم (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قرار است طبق قوانینش عمل کنم و این کار را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل روزی دو بار
 14. fazel007

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2021/11/19 تا 2021/11/20 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کار خیلی واجب و خصوصی شرمنده نمیتونم در میتینگ امروز شرکت کنم 
 15. fazel007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: محمدفاضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من کسی هستم که طبق قوانین بازی عمل میکنم و هیچ دردسری درست نمیکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت حداقل • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ۸ تا ۱۲ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون حوسله سر بر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ چون خیلی وقت بود منتظر بودم برسم به این شغل چون این شغل رو دوست دارم (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قرار است طبق قوانینش عمل کنم و این کار را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل روزی دو بار