joker85

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره joker85

 • درجه
  گیمر با تجره

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. joker85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اهوازی بامرام مشتی خون گرم با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟بیش از 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 تا 12:00 یا 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخوام بیام تو این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله و دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیش از 5 بار و خرید میکنم
 2. joker85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اهوازی بامرام مشتی خون گرم با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟بیش از 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 تا 12:00 یا 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخوام بیام تو این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله و دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیش از 5 بار و خرید میکنم
 3. joker85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لبتاب نداشتم اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون گنگ کار میکنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 نقل قول
 4. joker85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لبتاب نداشتم اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون گنگ کار میکنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 5. joker85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لبتاب نداشتم اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون گنگ کار میکنه و رفیقا cj هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 6. joker85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لبتاب نداشتم اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون گنگ کار میکنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 7. joker85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لبتاب نداشتم اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون گنگ کار میکنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 8. joker85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لبتاب نداشتم اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون گنگ کار میکنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 9. joker85

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برم دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر و ساب لیدر عالی و بهترین
 10. joker85

  سلطان کی ازمونه؟؟
 11. joker85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب/مشتی/بامرام/ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بعضی مواقع 8 شب تا 5 صبح و یا تا 12 ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق ثابت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت و اسونه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الا 2 بار