Mohammadhosseiniran

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره Mohammadhosseiniran

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Mohammadhosseiniran

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور،خوش اخلاق و علاقه به کمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: بیشتر 13:00 تا 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 
 2. Mohammadhosseiniran

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور،خوش اخلاق و علاقه به کمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: بیشتر 9:00_13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 
 3. Mohammadhosseiniran

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/TXT"][/url چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ از 8_9_2021 تا 12_9_2021 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل استراحت 
 4. Mohammadhosseiniran

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/wxw"][/url سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور،خوش اخلاق و علاقه به کمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: بیشتر 9:00_13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 
 5. Mohammadhosseiniran

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور،خوش اخلاق و علاقه به کمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: بیشتر 9:00_13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2  
 6. Mohammadhosseiniran

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/TXT"][/url • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: محمدحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، خونسرد، تابع قوانین،خوش برخورد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00_23:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن ،برای کمک به بازیکنان و همکاران • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار  
 7. Mohammadhosseiniran

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/TXT"][/url • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: محمدحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق ،با حوصله،خوش برخورد و رعایت کردن قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۹ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: 11:00_23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه به این فکشن ،کمک به مردم و کمک به همکارها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3