Aidin2020

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  19
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Aidin2020

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Aidin2020

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ وقت نداشتن شرکت در جلسات هفتگی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader:عالی
 2. Aidin2020

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ایدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی در گیمر بودن و دوستی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): - 12:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا لیدر خوبی داره و دوستانم در این کار هستن . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل این که همیشه برام این فکشن خاص بود . • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 تا 5 بار
 3. Aidin2020

  http:// • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آیدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من گیمر بودن را یک عشق میدونم وسرگرمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 10ظهر تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه زیادی دارم و دوستانم هم در این شغل هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 4. Aidin2020

  http:// • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آیدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من گیمر بودن را یک عشق میدونم وسرگرمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 10ظهر تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه زیادی دارم و دوستانم هم در این شغل هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 5. Aidin2020

  http:// • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آیدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من گیمر بودن را یک عشق میدونم وسرگرمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 10ظهر تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه زیادی دارم و دوستانم هم در این شغل هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 6. Aidin2020

  http:// • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آیدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من گیمر بودن را یک عشق میدونم وسرگرمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 10ظهر تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه زیادی دارم و دوستانم هم در این شغل هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 7. Aidin2020

  http:// • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آیدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من گیمر بودن را یک عشق میدونم وسرگرمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 10ظهر تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه زیادی دارم و دوستانم هم در این شغل هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. Aidin2020

  http:// • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آیدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من گیمر بودن را یک عشق میدونم وسرگرمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 10ظهر تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه زیادی دارم و دوستانم هم در این شغل هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2