hosseingamer86400

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  54
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

1 دنبال کننده

درباره hosseingamer86400

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پر کار و فعال • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ تا ۷ بار
 2. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پر کار و فعال • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ تا ۷ بار
 3. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پر کار و فعال • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ تا ۷ بار
 4. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آر ۲ شدم لف دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۵ بار
 5. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آر ۲ شدم لف دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۵ بار
 6. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آر ۲ شدم لف دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۵ بار
 7. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آر ۲ شدم لف دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۵ بار
 8. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آر ۲ شدم لف دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۵ بار
 9. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۸ تا ۱۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آر ۲ شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سوتینگم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ تا ۷ بار 
 10. hosseingamer86400

  نوکریم
 11. hosseingamer86400

  بچه ها این ساخت خودمه hosseingamer86400 https://uupload.ir/view/inshot_۲۰۲۱۱۲۰۸_۱۱۱۱۱۰۰۸۲_obq.mp4/ اگه خوشتون اومد لطفا بگین
 12. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پرکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۸ تا ۱۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:آر ۲ شدم لفت دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ تا ۷ بار 
 13. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر کار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۸ تا ۱۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آر ۲ شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سوتینگم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ تا ۷ بار 
 14. hosseingamer86400

  https://uupload.ir/view/inshot_۲۰۲۱۱۲۰۸_۱۱۱۱۱۰۰۸۲_edb4.mp4/
 15. hosseingamer86400

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پر کار و فعال • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۸ تا ۱۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی عضو نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوس دارم به مردم کمک کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ تا ۵ بار