astara

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره astara

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. astara

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: abolfazl • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 22:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): معلم بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 2. astara

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 • اسم واقعی: mohamad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحوصله و با دقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00تا20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون معلمی رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 3. astara

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: alireza • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش رفتا ر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00تا24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دسته متوسط را دوستدوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش فرد خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 4. astara

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • اسم واقعی:هومن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربان سرم کار کسی نیست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین13:00تا24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خودم معلم مدرسه هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر این فکسن امیر وزیر هستتش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد زیاد زیاد
 5. astara

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: samin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش رفتا ر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00تا24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دسته متوسط را دوستدوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش فرد خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 6. astara

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • اسم واقعی:محمد معلم مدرسه دبستان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربان سرم کار کسی نیست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین13:00تا24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خودم معلم مدرسه هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر این فکسن امیر وزیر هستتش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد زیاد زیاد
 7. astara

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • اسم واقعی:samin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین13:00تا24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخواهم سابقه کسب کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش با من همنوع است و ادم بسیار با ادبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟12
 8. astara

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • اسم واقعی:samin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین13:00تا24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخواهم سابقه کسب کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش با من همنوع است و ادم بسیار با ادبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟12