ZaLeM

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره ZaLeM

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  AbOlFaZl1384

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ZaLeM

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: طی تحقیقاتی که داشتم استفاده از این کلمه FP80 در پی خواهد داشت • شاهد ها: همه بچه های فکشن • مدرک/عکس یا فیلم:به لیدر ارسال شد!
 2. ZaLeM

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2022/01/25 تا 30/1/2022 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟باید برم جایی
 3. ZaLeM

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2022/01/20 تا 2022/01/26 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟نمیتونم بیام
 4. ZaLeM

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسته متوسط برم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوشم نیومد
 5. ZaLeM

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 6. ZaLeM

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بازیکن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2..3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تازه اومدم هنوز معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم جایی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): امر خیر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوق بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 100بار
 7. ZaLeM

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بازیکن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2..3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تازه اومدم هنوز معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم جایی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): امر خیر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوق بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 100بار
 8. ZaLeM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بازیکن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2..3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تازه اومدم هنوز معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم جایی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): امر خیر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوق بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 100بار
 9. ZaLeM

  ححخحخخخخ