mtynjlyny86

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  59
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره mtynjlyny86

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mtynjlyny86

 2. mtynjlyny86

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" : - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2022/8/19ta2022/8/19 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ برای جلسه در خانه نیستم اگه بتونم گویم رو اوکی کنم با شمپ گوشی میام تازه هم عضو شدم اکتیویتی ندارم برای میتینگ فردا.
 3. mtynjlyny86

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مهربون پر شوق شور و همیشه انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهترین کاری که میتونم انجام بدم رانندگی هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی خوبی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3بار
 4. mtynjlyny86

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: ماهان جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پلیری با اعتماد به نفس زیاد و صبوری در مشکلات • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00_12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل ارتقا رتبه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کار های خلاف و فروش مواد و دزدی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چونکه از کار های خلاف خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 5. mtynjlyny86

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق بالاس بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 6. mtynjlyny86

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق بالاس بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار ویرایش ویرایش
 7. mtynjlyny86

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق بالاس بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 8. mtynjlyny86

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق بالاس بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 9. mtynjlyny86

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق lدسته متوسط بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 10. mtynjlyny86

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق دسته متوسط بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 11. mtynjlyny86

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق lدسته متوسط بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 12. mtynjlyny86

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق بالاس بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 13. mtynjlyny86

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق بالاس بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 14. mtynjlyny86

  یز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق دسته متوسط بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 15. mtynjlyny86

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین جلینی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و گیمر خوبی هستم.گیم مورد علاقه من agsamp هست. • روزانه چقدر بازی می کنید؟6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشنی نداشتم اول تاکسی بودم رنکم رفت بالا استفا دادم تا بیام دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از اول عاشق lدسته متوسط بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکسن خوبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار