FERi082

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  20
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره FERi082

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 01/22/2003

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  FERi082

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. FERi082

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 2. FERi082

  جالبه
 3. FERi082

 4. FERi082

  
 5. FERi082

  چ جالب
 6. FERi082

 7. FERi082

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: فرهود • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه مرد معمولی با مرام و قابل اعتماد , زیاد بازی میکنم . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون برام مناسب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم میادوبهش علاقه دارم والبطه که به پولشم نیاز دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به نظرم فکشن خوبی میاد. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا5بار
 8. FERi082

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: فرهود • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه مرد معمولی با مرام و قابل اعتماد , زیاد بازی میکنم . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون برام مناسب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم میادوبهش علاقه دارم والبطه که به پولشم نیاز دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به نظرم فکشن خوبی میاد. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا5بار
 9. FERi082

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: فرهود • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم-دوست دارم بیام تو این فکشن و فعالیت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون می خواستم بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم و دوس دارم بیام تو دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3تا5بار
 10. FERi082

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: فرهود • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم-دوست دارم بیام تو این فکشن و فعالیت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون می خواستم بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم و دوس دارم بیام تو دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2تا3بار
 11. FERi082

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: فرهود • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم-دوست دارم بیام تو این فکشن و فعالیت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون می خواستم بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم و دوس دارم بیام تو دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2تا3بار
 12. FERi082

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون می خوام برم یه اقلیت دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر عالی بود • نکات: - لطفاً دو بار پست ندهید و تا اینکه Leader شما را از اقلیت اخراج نکرده صبور باشید! - از بی احترامی و انتقاد بی مورد در فیلد پیشنهادات و انتقادات جداً خودداری نمایید.
 13. FERi082

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی: فرهود • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم دوس دار بیام تو این فکشن و پلی بدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوس دارم تو این فکشن پلی بدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اولین فکشنمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3بار