1Janatan1

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره 1Janatan1

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

115 بازدید کننده نمایه
 1. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: ملیکا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید? 3 4
 2. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: طاها • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید? 3 4 ناب باش ادعا رو همه بلدن
 3. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: طاها • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید? 3 4
 4. 1Janatan1

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 5. 1Janatan1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ظاها • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و صبور هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از فکشن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 6. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: طاها • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوب هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 و 3 بار
 7. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: طاها • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوب هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 و 3 بار
 8. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: طاها • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوب هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 و 3 بار
 9. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: طاها • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوب هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 و 3 بار
 10. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: طاها • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوب هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 و 3 بار
 11. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: طاها • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوب هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 و 3 بار
 12. 1Janatan1

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 13. 1Janatan1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی :16 • اسم واقعی: طاها • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور هستم و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 تا 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:FP 80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مند هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار