ERFAN548

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  70
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره ERFAN548

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

115 بازدید کننده نمایه
 1. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1تا6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن بیشتر لذت خواهم برد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار این فکشن جالب و آسان تر هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1یا2
 2. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: ERFAN • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشتیاق زیاد برای بازی ومعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خراب شدن کامپیوتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این کار علاقه مند هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار هیجان انگیز هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1یا2
 3. ERFAN548

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی پرتلاش و رعایت گر حال دیگران • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1تا6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14تا1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این کار هیجان تر و بهتری هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشنی جذاب و مهیج است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟• سن واقعی 1تا2
 4. ERFAN548

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 1/11/2021 تا 15/11/2021 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟به دلیل خراب شدن لب تاب
 5. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشتیاق زیاد برای بازی ومعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این کار علاقه مند شدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار هیجان انگیز هستش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1تا3
 6. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی:عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشتیاق زیاد برای بازی ومعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون HPدادن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این شغل علاقه مند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1تا3
 7. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشتیاق زیاد برای بازی ومعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به معلم بودن علاقه مند هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون افراد خفن و کار هیجان انگیزی برایم هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1تا3
 8. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشتیاق زیاد برای بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این کار علاقه مند هستم و واقعا بازی میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون امدادگری یکی از شغل هایی است که من دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا2
 9. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشتیاق زیاد برای بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این کار علاقه مند هستم و واقعا بازی میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون امدادگری یکی از شغل هایی است که من دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا2
 10. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشتیاق زیاد برای بازی و مرام و معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9تا24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به رانندگی علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی رو دوست دارم و می توانم از این را درآمد کسب کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1تا2
 11. ERFAN548

  پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشتیاق و هدف های زیاد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9تا24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به رانندگی علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تاکسی بودن هم رانندگی داره و هم درآمد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا2