rezamis

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  18
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره rezamis

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باعث پیشرفت من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا3بار
 2. rezamis

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باعث پیشرفت من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا3بار
 3. rezamis

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 -12:00 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باعث پیشرفته من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا3بار
 4. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟13 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باعث پیشرفت من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا3بار
 5. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باعث پیشرفته من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 6. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باعث پیشرفته من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 7. rezamis

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00) 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باعث پیشرفته من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 8. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باعث پیشرفته من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 9. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون میدونم که این فکشن جای مناسبی هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 10. rezamis

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟که به دسته ویژه برم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی
 11. rezamis

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون این فکشن باعث پیشرفت من هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 12. rezamis

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:خیلی عالی
 13. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با ادب و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون این فکشن باعث پیشرفته من میشود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3بار
 14. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 الی 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:که به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون این فکشن باعث پیشرفته من است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3بار
 15. rezamis

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 الی 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اینکه به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون میدانم این فکشن باعث پیشرفت من میشود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4بار