TheTughStyle

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  42
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره TheTughStyle

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 04/04/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. TheTughStyle

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ مشکلات - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 2. TheTughStyle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: عرشیا • اسم واقعی: ۱۸ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: انسان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر ها • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستم هس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: عرشیا • اسم واقعی: ۱۸ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: انسان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر ها • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستم هس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 3. TheTughStyle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: عرشیا • اسم واقعی: ۱۸ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: عرشیا • اسم واقعی: ۱۸ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 4. TheTughStyle

  Wow
 5. TheTughStyle

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11) 08-06-2021 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ وارهارو نیستم 
 6. TheTughStyle

  پس میگیرم
 7. TheTughStyle

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حالش نیست - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 8. TheTughStyle

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ نمیدونم
 9. TheTughStyle

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ نمیدونم
 10. TheTughStyle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ نمیدونم 
 11. TheTughStyle

  دوس دارم بخندم بخند تا دنیا به روت بخنده
 12. TheTughStyle

 13. TheTughStyle

 14. TheTughStyle

 15. TheTughStyle