Tfue

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  103
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

6 دنبال کننده

درباره Tfue

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 05/10/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ایجاد تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5الی6بار 
 2. Tfue

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گوگولی و با مزه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم خاصی نداره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دلم میخواد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئنم که هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 3. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ایجاد تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5الی6بار
 4. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ایجاد تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5الی6بار
 5. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ایجاد تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5الی6بار
 6. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ایجاد تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5الی6بار
 7. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب بادب خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟2 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): صب ظهر شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیش از 5 بار
 8. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام، گیمر، خوش اخلاق، اعتمادبه نفسِ بالا و متمرکز در کار. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم حضور در 3 روز و در نهایت کیک با 80 تنبیه. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بیشتر برای کسبِ رنکِ 2 در دسته ویژه میام و هم پولِ نسبتاً خوبی که داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 بار.
 9. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهتی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال نو شکفته ی کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8تا12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 - 3
 10. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قاتل حرفه ایی گنگستر گانر مرد عمل خوف وحشی ولی با ادب خوشتیپ سیکس پک رک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدرش وحشی بود {ببخشید ک خیلی رکم} • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول و عشق • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فک نمیکنم مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 13 بار
 11. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم خوش اخلاق با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستم گفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حس مسعولیت داشتن نسبت به جرایم سرور • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ کم
 12. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اقای اذیت کن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اذیت کن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24 تا 25 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:انداختنم بیرون • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم میخوام لیدر اذیت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دارم ادمین اذیت میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ چک نمیکنم بلد نیستم
 13. Tfue

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زیاد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم یه مدت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 14. Tfue

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00تا22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به HM • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار
 15. Tfue

  بازیکن @AmOrTiNA درخواست عضویت شما قبول شد. (اماده ی تست باشید).