Mahann

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  222
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

16 خوب

6 دنبال کننده

درباره Mahann

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 11/11/2002

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Ma8anT

آخرین بازدید کنندگان نمایه

390 بازدید کننده نمایه
 1. Mahann

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ماهان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10+
 2. Mahann

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ عضویت در فکشنی دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: با تجربه | فعال | باحال
 3. Mahann

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 الی 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3 بار
 4. Mahann

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3 بار
 5. Mahann

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: حیدر • اسم واقعی: 14 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال فعال حرفه ای • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغییر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 11 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 _ 4 بار
 6. Mahann

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: حیدر • اسم واقعی: 14 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال فعال حرفه ای • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغییر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 11 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 _ 4 بار
 7. Mahann

  عالییی منتظر ویدیو های بعدی هستیم
 8. Mahann

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2022/06/10 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ امتحانات
 9. Mahann

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ماهان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح الی 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 10. Mahann

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ماهان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح الی 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 11. Mahann

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ماهان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح الی 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 12. Mahann

  عالی
 13. Mahann

  @Bank