hawa

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره hawa

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. hawa

  عشق
 2. hawa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۱ • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم بسیاصبور وشکیبا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (08:00 - 12:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ازاین فکشن بیشتر خوشم میاید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکر میکنم این فکشن جای مناسبی برای من است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستانم هم در این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 3. hawa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۱ • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم بسیارصبور وشکیبا هستم و خوش سخن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵تا۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (00:19):(00:13) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از فکشم دسته متوسط ببشتر خوشم میامد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستانم در این فکشن هستن و از این فکشن خوشم امده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستانم در این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۴الا۵ بار
 4. hawa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور هستم بسیار اهل صحبت کردن و بسیار زود رنج • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ال7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (19:00 - 16:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه دسته متوسط را بیشتر دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای این ک دسته متوسط را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای این ک در امد خوبی دارد و دوستانم در انجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 5. hawa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور هستم بسیار اهل صحبت کردن و بسیار زود رنج • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ال7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (19:00 - 16:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه دسته متوسط را بیشتر دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای این ک دسته متوسط را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای این ک در امد خوبی دارد و دوستانم در انجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 6. hawa

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته متوست - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیار عالی
 7. hawa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:۱۸ • اسم واقعی:میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور وشکیبا و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13:00 - 05:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای مناسبی برای من است و فکر میکنم که در ان پیشرفت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتوانم در این فکشن پیشرفت کنم وعلاقه زیادی به تاکسی رانی دارم وهمچنین لیدر خوبی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ تا ۳ بار
 8. hawa

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم مهرون و خوبی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-20:00 چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخ خاطر این که بتواند تایمم را پر کند و سرگرم شوم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد