LordEvil

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  39
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره LordEvil

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. LordEvil

  عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات:با سلام لیدر بدون اگاهی از اینکه دسته متوسط گذارش کار نداره بمن ی اخطار اقلیت میده یدونه دیگه ام برای نرفتن ب میتینگ داد ک اونم لیدر قبلی دیشب ب ما گفت پنجشنبه هست امروز لیدر عوض شده و منو کیک کرد من نمیدونم توی این تایم چجوری میتینگ برگذار کرده خواهش میکنم رسیدگی کنید ممنون. • مدارک (فیلم یا عکس):
 2. LordEvil

  • در 30 کلمه خود را توصیف عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر کنید: شوخ مطیع قوانین لوتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر لیدر ساب لیدر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر و ساب لیدرش اوکی ان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی 3 ساعت
 3. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت حسش باشه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر لیدرش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر لیدرش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی 3 ساعت
 4. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فک نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوی هست و ممبر های خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟قوی هست و ممبر های خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی3بار
 5. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:resign لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مرام ساب لیدر و لیدر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مرام ساب لیدر و لیدر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی 3 بار
 6. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟3الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00--12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قوی هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قوی هستش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2الی3بار
 7. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟3الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): معلمی شغل شریفیه بخاطر این • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ معلمی شغل شریفیه بخاطر این • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی3بار
 8. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن ب دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوب و دوست داشتن دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2اای 3بار
 9. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خاصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): یکم پول درارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 10. LordEvil

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/06/14تا2018/06/15 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟gym
 11. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوی هستش دوستام اینجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوی هستش دوستام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2ال3بار
 12. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فک نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوی هست و ممبر های خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟قوی هست و ممبر های خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی3بار
 13. LordEvil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فک نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قوی هست و دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قوی هست و دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی3بار
 14. LordEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن مهارت در وار • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همه دوستام اینجا هستن و با این فک حال میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همه دوستام اینجا هستن و با این فک حال میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2الی3 بار
 15. LordEvil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و با حوصله شوخ مطیع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ( 18:00 - 22:00 ) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به علت بن شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستام هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی3