MohammaD92

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره MohammaD92

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MohammaD92

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: - • توضیحات: call 110 در اونت • مدارک (فیلم یا عکس):
 2. MohammaD92

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: محرومیت از سرور • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته ی ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته ی ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9- 8 بار
 3. MohammaD92

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: ......- • توضیحات: مشخص شده تو عکس • مدارک (فیلم یا عکس):
 4. MohammaD92

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: محرومیت از سرور • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته ی ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته ی ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9- 8 بار
 5. MohammaD92

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: محرومیت از سرور • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته ی ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته ی ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9- 8 بار
 6. MohammaD92

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: محرومیت از سرور • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته ی ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم هیتمن رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9- 8 بار
 7. MohammaD92

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: محرومیت از سرور • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته ی ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته ی ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9- 8 بار
 8. MohammaD92

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کارکن-دلسوز-خوش خلق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شبانه روزی همیشه هستم. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: پول نبود توش. کسی به فکرش نبود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم- رفیقام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ احساس آرامش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 تا 10
 9. MohammaD92

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کارکن-دلسوز-خوش خلق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شبانه روزی همیشه هستم. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: پول نبود توش. کسی به فکرش نبود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم- رفیقام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ احساس آرامش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 تا 10
 10. MohammaD92

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل : سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با کسی کاری ندارم ، کاره خودمو انجام میدم . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 13:00-03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بن بودم • برای چه خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و تجربه زیاد دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بلدم ، خوشم میاد ازش • روزانه چندبار انجمن را چک میکنید؟ 7-8 بار
 11. MohammaD92

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل : سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با کسی کاری ندارم ، کاره خودمو انجام میدم . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 13:00-03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بن بودم • برای چه خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و تجربه زیاد دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بلدم ، خوشم میاد ازش • روزانه چندبار انجمن را چک میکنید؟ 7-8 بار
 12. MohammaD92

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با معرفت شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: محرومیت از سرور • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط و وجود درامدی خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟ 6 -7 بار