TempelaR

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  28
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره TempelaR

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Kamikaze • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/view/8st6_avc_gta_sa_2017-06-05_02-50-49-07.mp4
 2. TempelaR

  عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Non-Rp /Q • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/files/3bf2_sa-mp-587.png http://uupload.ir/files/jzz5_sa-mp-588.png
 3. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Non-Rp /Q • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/view/n288_avc_nonrp_deadhero.mp4
 4. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Non-Rp /Q • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/view/wjb6_avc_non_rp_shams.mp4 http://uupload.ir/files/967w_kmplayer_2017-06-04_16-22-35-63.bmp
 5. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Afk • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/files/9uzv_kmplayer_2017-06-04_16-14-54-17.bmp http://uupload.ir/view/exu4_avc_non_rp_amir_h.mp4
 6. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Non-Rp /Q • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/view/2wqi_nonrp_sez_legend.mp4
 7. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Non-Rp /Sleep • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/view/uzwa_avc_non_rp_laststorm_1.mp4 http://uupload.ir/view/zp4s_avc_non_rp_laststorm_2.mp4
 8. TempelaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمدرضا • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع و سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد !
 9. TempelaR

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما (https://agsa.arsacia.ir/account/mystats): • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم: http://uupload.ir/view/2g32_avc_gta_sa_2017-05-23_01-23-17-81.mp4
 10. TempelaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم. مهربون . بی دردسر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع و بی دردسر بودن . بخاطر رفقا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کم دردسره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد !
 11. TempelaR

  با سلام توضیحات و مدارک مربوطه به مدیریت ارسال شد موفق باشید.
 12. TempelaR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرووم مهربون دنبال دردسر نیستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00- 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه و کم دردسر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کم دردسره ! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد !
 13. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Non-Rp << /Heal under attack • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/view/zgt2_avc_gta_sa_2017-05-14_17-10-54-87.mp4
 14. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/files/2gh_sa-mp-027.png
 15. TempelaR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/files/2gh_sa-mp-027.png